Responsiv Design

Sverige är ett av de länder i världen där surf i mobila enheter som smartphones och surfplattor ökar allra mest. Att synas på mobila enheter på ett användarvänligt sätt är idag ett krav från våra kunder.

Varför Responsiv Design?

Med en responsiv design anpassar sig din nätbutik per automatik efter skärmupplösning. Vare sig besökaren använder tablet, smartphone eller stationär dator, så kommer nätbutiken alltid att fungera till dessa och till ett anpassat format. På Getupdated använder vi oss alltid utav responsive webdesign som standard vid skapandet av webbproduktioner. Vi hjälper dig att göra din Magento eller WordPress shop responsiv vilket leder till ökad kundnöjdhet.

Ni som kunder får en E-handel som är utvecklad för framtiden. Istället för att lägga pengar på att anpassa shoppen för olika typer av enheter (tablets, smartphones och datorer) så får ni en produkt som fungerar från första början. Dessutom synkar allt så när en uppdatering sker i administrationen innebär det en uppdatering på alla enheter.

Vi kan antingen hjälpa dig att göra din befintliga nätbutik mobilanpassad, arbeta fram helt ny unik shopdesign eller installera ett färdigt Premium-Template som redan från början är responsivt och skapar en bra inredning på hemsidan.

Undersökningar visar tydligt att kunders avvisningsfrekevens minskar markant och konverteringsgraden ökar. Responsiv design ger också en mycket bättre köpupplevele för besökaren.

Minskad avvisningsfrekvens

Högre Konverteringsgrad

Bättre köpupplevelse

responsive